Уточнение

Публикуваната в бр.9 на Култура академична лекция на проф.д-р Волфганг Изер "Рецептивната теория: поглед назад" беше произнесена на 28 февруари т.г. при удостояването му с почетната титла доктор хонорис кауза на Нов български университет. С тази церемония приключи международната конференция "Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет", посветена на Волфганг Изер и организирана от Фондация "Отворено общество", Нов български университет, Комисията "Фулбрайт" и Института за изследване на глобализацията, Джорджия, САЩ. Някои от текстовете, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в следващите броеве на вестника.