До: Г-н Президента на Република България
Светия Синод на Българската Православна Църква
Главно Мюфтийство
Дирекция на вероизповеданията към МС

Уважаеми г-н Президент,

В края на тази година (и на века, и на хилядолетието) ще се случи едно събитие, което - ако не е безпрецедентно - то се случва веднъж на няколко века: ще съвпаднат големият християнски празник Рождество Христово и големият мюсюлмански празник Рамазан Байрам. Рамазан Байрамът се пада на 27 декември - третият ден на Рождество.
Обръщам се към Вас, за да споделя идеята си България да станe инициатор за съвместното отбелязване на този ден, в който християните и мюсюлманите от целия свят да бъдат заедно. В последните години България даде немалко доказателства за етническа и религиозна толерантност. Тази толерантност, по принцип традиционна за България, изпъкна особено отчетливо на фона на трагичните събития в други части на Балканите. Ето защо смятам, че именно България има право да стане инициатор на такова събитие.
Давам си сметка, че и Рождество Христово, и Рамазан Байрам са интимни, домашни, семейни празници. Идеята ми не включва изкуствено смесване на двете общности в някакъв измислен (тип ОФ) празник. Не включва и съвместно изпълнение на религиозната служба, което е недопустимо. Идеята ми е да се заговори - в публичното пространство на България и на света - че християни и мюсюлмани ще влязат в новото хилядолетие заедно. Домашният празник, в който хората са отделни човеци, а не воюващи общности, е най-добрият повод за това.

Уважаеми г-н Президент,

Обръщам се към Вас не с конкретен "сценарий" за "провеждане на празника", тъй като съзнавам отговорността и сложността на такова действие. Обръщам се към Вас с идеята да се създаде инициативен комитет за отбелязване на общата дата - в България и в света. Изследването "Планината Родопи - модел за толерантност на Балканите", което вече пета година провеждам в Родопите и досегашните резултати от което получиха широк отзвук в медиите, ми дава основание да смятам, че България заслужава да стане инициатор на такова събитие.
Искрено вярвам, че ще разберете и ще приемете идеята ми, която ще впише още един щрих в българския модел за толерантност.


1 март 2000

Ст.н.с. д-р Евгения Иванова

Ръководител на изследването "Планината Родопи - модел за толерантност на Балканите"
Председател на УС на Институт за източноевропейска хуманитаристика
Адрес за контакти: Смолян 4 700, Сл.п.к. 17,
тел/факс 0301 25061
е-mail - ieh @ sm. unacs.bg