Културен коктейл

На "Славейков"

Новият Филип, Магдалена Манолова
Рождество Христово и Рамазан Байрам, Евгения Иванова
Българският театър 1880-1900. Документални материали
Димитър Хинков в галерия Солерс, Ружа Маринска
Мартенски музикални дни, Мария Дуканова
Мартенски музикални дни - втора седмица
Вайнингер - последният философ на идеализма, Атанас Гунов
Книгоиздаването в Унгария, Ирина Илиева
Красимир Спасов с/у в. Труд
Сесия за подкрепа на театрални проекти
Международна програма Изкуство и култура
Новите Демократически прегледи
Конкурс за подкрепа на превода и издаването на книги, посветени на темата за жената