Най-сетне държим в ръце този дългоочакван том с документални материали по история на българския театър (от периода 1880 - 1900). Ако забравим за миг митарствата по издаването му (представете си, не само финансови!), усещането от разлистването му е радостно, като при среща с чудо.
Кристина Тошева, Светлана Байчинска, Ива Бурилкова и Виолета Дечева - нека уважително споменем имената на съставителите - са подбрали над 660 големи страници "изворов материал", който са композирали в четири части:
- устави, договори, заявления, протоколи, писма, описи, рапорти, молби, обяснения, изложения, прошения, докладни записки, отчети,разпореждания, вътрешни правилници и просто правилници, удостоверения, заповеди (всичкото това обилие в обем 180 страници, което се чете и като художествен и административен опит, и като езикова култура, и като запечатана невъзможност да се избегнат някои устойчиви театрални навици, и като документална белетристика, и като описание на нрави и т. н.);
- театрален печат (410 страници);
- сравнителна хронологична таблица за по-значителните факти от общокултурния и театралния живот в България и Европа (1878 - 1900);
- приложения: управление и състави на театралните трупи; репертоар на театралните трупи; показалец на драматическите автори; показалец на театралните дейци, показалец на театралните критици.
Както се е писало по онова време, разбираме че почитаемите съставители имат готовността да продължат родолюбивото си начинание. Бог да им е на помощ, а и на нас здраве да ни дава да доживеем следващите томове.

Н. В.Българският театър 1880-1900. Документални материали.
Том I. Университетско издателство Св. Климент Охридски, София, 1999