Женската мрежова програма и Центърът за развитие на книгоиздаването на Институт "Отворено общество", Будапеща, обявяват конкурс за подкрепа на превода и издаването на книги, посветени на темата за жената.
Краен срок: 30 юли 2000
Попълнените документи трябва да бъдат изпратени на адрес:
Center for Publishing Development
Women's Issues Translation Project
Open Society Institute
1397 Budapest
PO Box 519
Hungary
За допълнителна информация, както и за документи за кандидатстване, моля обръщайте се към Яна Генова.
Тел.: + 361 327 31 82
Факс: + 361 327 30 42
e-mail: ygenova@osi.hu
Необходимата информация за конкурса е на разположение също и на следния Интернет адрес:
www.osi.hu/cpd/women.html