На "Славейков"
Цветан Тодоров
Семиотика, реторика, стилистика
От френски Маря Горчева,
Гергана Дачева, Красимир Кавалджиев,
Марта Савова
Издателство Сема-Р.Ш.
София, 2000
Цена 4,99 лева

Наталия Христова
Българският скандал "Солженицин",
1970-1974
Издателско ателие Аб
София, 2000
Цена 5 лева

Йордан Пеев
Съвременният ислям
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 5 лева

Евгения Калинова,
Искра Баева

Българските преходи
1944-1999

Издателство Тилиа
София, 2000
Цена 5,90 лева

Георги Марков
Светът през ХХ век
летониз

Издателство Дамян Яков
София, 2000
Цена 10 лева

Юри Тодоров
Клиометрия
Издателство Парадигма
София, 2000
Цена 8,50 лева

Цвета Тодорова-Пиргова
Човек-ритуал
УИ Св. Климент Охридски
София, 2000
Цена 3 лева

Димитър Димитров
(Би Би Си Лондон) Съветска България
книга втора, 1964-1966
Издава Център за развитие на медиите
София, 1999
Цена 5 лева