Астрономическа точка

В София, на стотина метра от гроба на Иван Вазов има реставрирана стара кула с надпис:"Основна астрономическа точка на държавната триангулация на България". Не знам как точно става на практика, досещам се само, че спрямо нея се измерват разстоянията до други триангулачни точки у нас, определят се дължини и ширини, става възможна връзката с основните астрономически точки на други страни. Когато в литературата, в театъра, а и в другите изкуства се размият границите между добро, посредствено и лошо, остават все пак няколко нестрахуващи се от времето ориентири. "Спокойно гледам в бъдещето ази." Всеки лесно би могъл да каже това за себе си, Иван Вазов обаче го е казал с основание. Спотаяващото се под невинните дрехи на традиционализма бездарие все пак по-лесно може да бъде разпознато, но особено досадно става то, щом се маскира със знаците на надменен авангардизъм. Когато в безантрактната безизходица на поредното претенциозно нищо ме инквизират с купени на старо от чуждестранни фестивали и фестивалчета щампи или пък с доморасли скудоумия, явява ми се сянката на беломустакатия старец с неговото "Де джанъм, не се втелявайте". Той не е бил винаги най-правият. Основната астрономическа точка също не е най-високата, нито най-ниската. Но е ориентир.

Константин Илиев150 думи за Вазов

До 27 юни 2000 година, когато ще празнуваме 150 години от рождението на Иван Вазов, "Култура" ще публикува по 150 думи на българи, които имат отношение към Патриарха на българската литература.