Театрална Култура

Театърът в епохата на ускорението,
Томас Остермайер

Тиранията
на мечтата
,
Разговор с Маргарита Младенова