Честито!


На 25 март Нов драматичен театър
"Сълза и смях" събра учениците и приятелите на професор Сашо Стоянов, за да отбележат неговия 80-годишен юбилей и 60 години творческа дейност. Беше пълно.
Вечерта започна със спектакъла "Арт" (не случайно заглавие - това е съдбата на професора) на неговия ученик Пламен Марков, създаден в Малък градски театър "Зад канала", където директор и режисьор е ученичката на професора Бина Харалампиева, а на сцената играха също негови ученици - Атанас Атанасов и Иван Петрушинов. Театроведът Димитър Чернев, както разбирате също ученик на професора, припомни на присъстващите творческия път на Сашо Стоянов и анализира театъра на големия български режисьор. След това тръгнаха и почти не свършиха приветствия на театри и ученици, на институции, на президента Петър Стоянов и министъра на културата Емма Москова, на председателя на Съюза на артистите в България Стефан Илиев и т. н.,
и т. н.
Професор Сашо Стоянов седеше на реквизитен трон, който се изпълни с цветя, адреси, подаръци. Той се изправи и така прие повечето поздравления. Взаимността на уважението и обичта препълни залата.
Душата на цялото това наистина затрогващо и спонтанно тържество беше директорът на НДТ "Сълза и смях" режисьорът Бойко Богданов, естествено също признателен и признат ученик на професора.
Във втората половина на XX век Сашо Стоянов е една от най-забележителните фигури на българската култура - създател на театрална школа, чиито възпитаници правят театър в различни краища на света, създател и първи главен редактор на списание "Театър", режисьор, актьор, изследовател, неуморен експериментатор и широко скроен свободен човек.
Присъствието на Сашо Стоянов на сцената на нашата съдба превръща индивидуалния ни опит в колективна памет за свободата и любовта към изкуството. Припомнянето на уроците на професора ни връща към трепета от влюбването в театъра, към обичта, която е съдба, и към свободата да бъдеш себе си, все едно какви са предизвикателствата на времето и моментната конюнктура.
Днес достойнството на професор Сашо Стоянов да бъде себе си за пореден път съгражда общност - общност, в която всички наши успехи, падения, любови, предателства, полети на духа и грехове отстъпват пред безпределната щедрост и обич на Учителя.
Скъпи Учителю, Честит юбилей!

Златко Гулеков