Културен коктейл

Факти, факти, факти

Оскар-ите
Годишни награди на САБ
Мартенски музикални дни, Елена Драгостинова
Юбилей на проф. Сашо Стоянов, Златко Гулеков
Христос от СССР, Христо Буцев
Проект на Иван Андонов, Диана Загорска
Йес в София, Цветославия Бахариева
Лауреати от конкурса Панчо Владигеров, Боряна Мангова
Премиера в Шумен, Митко Новков
Премиера в Благоевград, Дора Монова
Юбилейна изложба на Райна Рачева, Георги Тодоров
Давид Валтер гостува в София, Пламен Петров
Кийото Сакай в зала България, Николай Кауфман

Конкурс за проекти за музика и танц
Покана за международен детски фестивал