Христос от СССР - това е за мен другото, моето, заглавие на "Синът Човешки". Читающата публика от времето на Перестройката познава нейния автор - широкоизвестен руски православен проповедник, зверски убит през 1990 г.
В редакционния предговор четем, че: " замисълът на книгата се ражда в края на 50-те години от беседите, които току-що ръкоположеният дякон Александър води с неофити в една московска черква". "Синът Човешки" е издадена за първи път в Брюксел през 1968 г. и както и да я оценяваме, е впила в себе си своето обкръжение - едно рационално, въздигнало на пиедестал науката и атеистически войнствено общество.
Да разкажеш за живота на Иисус, доказвайки, че той е съществувал, е важен ход за православието в Русия в онези години. Още повече, че в другите християнски църкви, подобни книги са се появили още в ХIХ век.
За съвременния български читател книгата ще е интересна и с широката и подробна историческа рамка, в която са вписани евангелските събития.
Струва ми се, че тази книга задълго ще влезе в библиотеката на българина.


Христо Буцев