Мартенски музикални дни

Консервативна фигура ли е музикантът по отношение на новите информационни технологии?
Въпросът е безсмислено риторичен, дори ако се има предвид само една от линиите в "Мартенски музикални дни" тази година. Фестивалът за пръв път събра електронна общност и постави на втората си международна конференция темата "Глобализация на културата.
Музика и мултимедиа."
Два късни концерта, наречени "Нощта на неочакваното" събраха на едно място различни подходи в правенето на музика, която има десетилетия история, трупана през ХХ век, но въпреки това продължава да се схваща като експеримент. У нас - още повече. Усещането за необичайност е не само поради отсъствието на по-мащабни синтетични проекти в България , но и от статута на това изкуство, което тук продължава да се прави с ура - ентусиазъм. Дори само сравнявайки биографията на тази музика в различни географски точки, на очи се набива фактът, че отношенията "Музика-мултимедиа" се развиват там, където те отдавна са институционализирани - предимно чрез специализирани центрове, фестивали и т.н.
Присъствието на "неочакваното", така както "Мартенски музикални дни" го формулират, в българския музикален пейзаж е по-скоро плод на персонален ентусиазъм, отколкото на по-всеобхватна идея, която да се разпростира върху образованието, творческата изява и популяризацията. От съобщението, направено на конференцията от Адриан Георгиев, например стана ясно, че едва от миналата година в Софийския университет ( не в Музикалната академия !) изпълнители и композитори са успели да създадат първия лицензиран център с легално защитени софтуерни продукти. Тук, във Факултета по първоначална и предучилищна педагогика, се правят стъпки в компютърния звукозапис и нотопис, в мастеринга и монтажа, тук се осъществяват собствени звукозаписни проекти, работи се със софтуерни аудио и миди програми и се изпробват виртуалните студийни технологии. Разбира се, в случая става въпрос не толкова за творчество, колкото за обучение. И то за начален етап. Въпреки това у нас има творци, отишли напред в обвързването на музиката с новите технологии. Има и теоретици, които паралелно с това правят
своите обобщения.
"Мартенски музикални дни" фокусираха този път думите на говорещата част от музикантството и на гости от други области върху теми, извлечени от битието на музиката, а в някои случаи дори предшестващи творческата практика. Със съдействието на фондация "Отворено общество" и "Отворено общество" - Русе, и благодарение на чевръстата доктор Мария Костакева на фестивала се събраха участници от София, Бохум, Карлсруе, Турку, Москва, Виена, Белград и Ротердам. Чрез докладите и дискусиите им бяха обговорени почти всички съществуващи в момента аспекти на темата. А обширната вече територия "изкуство - нов вид комуникация" бе погледната от почти всички възможни ъгълчета на зрение. Включително и от его-точката на композиторите, които анализирайки себе си, нарисуваха и фона, върху който живее и собственото им творчество. Имаше и композитор, който бе влязъл за малко в конферентната зала и сподели, че нищо не е в състояние да го върне - напълно отричайки смисъла от обговарянето на темата. Сигурно бе попаднал на някой от немногото скучни доклади, които могат да се правят и върху най-любопитната тема.

Елена Драгостинова