Министерство на културата
Национален център за музика и танц

Националният център за музика и танц обявява пролетна сесия за 2000 г. за подкрепа на творчески проекти.
Конкурсът е открит за регистрирани или пререгистрирани в началото на 2000 г. организации.
Срокът за подаване на проектите е 27 април 2000 г.
Приемането на документите се извършва в стая 306, ет. III, Министерство на културата,
тел. 980 57 95 или 86 111 (вътр. 283).