Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Нов зам.- министър на културата , К
Дали само скромен справочник?, Екатерина Дочева
Нова музика 2000, Наталия Илиева
Великденски фестивал в операта, Екатерина Дочева
Пелеас и Мелизанда в Женевската опера, Венециела Найденова
Иэложба Йероглифи на Едмонд Демирджиян, Даниела Чулова
Чайката на Боян Иванов, Кремена Димитрова
Програма Медиа II, Диана Загорска
Концерт на Александър Райчев, Боянка Арнаудова
Разговор със Стефан Николаев, Диана Попова
Бах и неговото време, Пламен Петров
Новият брой на сп. Летература, М.Б.