Изборът на "Култура"


Български музикален
театър 1890 - 1997


Опера, балет, оперета, мюзикъл
Речник


Розалия Бикс, Анелия Янева,
Румяна Каракостова

Академично издателство
Проф. Марин Дринов
С. 1999 Цена 9.30 лв.