Мюзик & Филм фест Култура

Кино

Купонът на Кита,
Геновева Димитрова

Разговор
с Тони Палмър
,
Ваня Баждарова

Разговор
с Тери Джоунс
,
Мила Войникова

Муэика

Надпрепускване,
Боряна Кунева

Разговор
с Горан Траjкоски
,
Елена Драгостинова

Разговор с Трансглобъл Ъндърграунд,
Боряна Кунева