Новият брой на сп."Летература" показва в близък план съвременната европейска хуманитаристика, този път фокусирана през рубриките "Разколебаният изследовател", "Тяло под въпрос" и "Метафората на играта". Върху лентата на речта са заснети влиятелни фигури и респектиращи текстове: Клифърд Гиърц с "Политика на идентичности" и "Хегемонии", Елиът Уайнбъргър с "Племето с камерата", Жан Малори с "Урокът на традиционните народи".
Поместеният в 22-ра книжка разговор с Питър Брук насочва към странността да бъдем себе си, а Андрес Ибаньес твърди, че литературата е клон от биологията... Публикувани са още и различни истории, свързани с културологичните аспекти на играта. Главният редактор на "Летература" Петя Александрова преведе през тресавището на българската културна периодика най-хубавото интердисциплинарно списание за хуманитаристика у нас. Оттук насетне отговорността за съдбата му е в ръцете на читателя.

М.Б.