На 7 април т.г. в НДК се проведе семинар за запознаване с програмите на Европейския съюз Медиа II и Медиа Плюс, организиран от Министерството на културата - Националния филмов център, НСРТ, Аудио-визуална Еврика - Брюксел, и Фондация "Център за развитие на медиите".
Програма Медиа II е най-важният източник за финансиране на европейска аудио-визуална продукция. По време на семинара директорът й Жак Делмоли представи подробно нейните цели и задачи. Очаква се България да стане член на Медиа II през юли т.г. благодарение на многогодишните усилия на НФЦ.
Програмата има три основни направления - повишаване на професионалната квалификация на специалистите в сферата на аудиовизията; помощ при подготовка на проекти; съдействие за разпространението на аудио-визуални продукти. Когато присъединяването на България стане реално, българските специалисти ще бъдат насърчени да се запишат в обучаващи курсове, които обхващат области като анимация, мултимедиа, интерактивни продукти, техники за писане на сценарий, финансиране и маркетинг. Сумите се отпускат безвъзмездно в размер на 50 на сто от стойността на обучението. Програма Медиа II подкрепя също фестивалите на европейското кино. Финансирането е под формата на субсидии между 20 000 и 75 000 евро. Поощряват се и фестивали, в програмата на които 60 на сто от филмите са европейски. Максималната сума на субсидията, която се отпуска за помощ при подготовка на аудио-визуални продукти, е 35 000 евро на проект под формата на възвръщаем заем, не по-голям от половината на бюджета за предснимачния период. Подпомага се също развитието на независими продуцентски фирми в Европа за подобряване на ръководството и структурата им. Чрез средствата, отпускани от Медиа II, могат да се създават мрежи от кинозали, показващи европейско кино. Собствениците на специализирани киносалони могат да кандидатстват за субсидия до 30 000 екю за година. Насърчава се също телевизионното излъчване и международното разпространение на европейски аудио-визуални творби, като се създават и мрежи от независими разпространители в Европа. В началото на тази година Европейската комисия е представила предложението си за Програма Медиа Плюс, която да продължи дейността на Медиа II. Трите основни сектора (обучение, разпространение и развитие) ще се запазят, но към тях ще се добави нов - промоция, като се вземат предвид новите дигитални системи на разпространение. Една от основните цели на тази програма е да насърчава разпространението на европейски прозведения извън страната производител и да стимулира културното многообразие. Главна цел на Медиа Плюс ще е да поддържа развитието на пазара за аудиовизия.
Открит от министъра на културата Емма Москова, семинарът привлече вниманието на независими тв-продуценти, директори на фестивали, управители на специализирани киносалони... Дано е полезен, както бе и интересен. Всички в областта на аудиовизията се надяват на реални шансове за придвижване на проекти, след като България най-сетне влезе в Медиа II.

Диана Загорска