Основната цел на Фотографската академия е обединяването на усилията на фотографската общност за издигане авторитета на българската фотография у нас и в чужбина и защита на професионалните интереси на фотографите в България.
Първият периодичен преглед на постиженията във фотографското творчество се проведе на 4 и 5 февруари т.г. Това бяха тържествата "Фотография 2000". В НДК сдружение Фотографска академия започна номинирането и награждаването на фотодейците с изключителни заслуги за развитието на българската фотография.
Г-жа Янка Кюркчиева, председател на сдружението, връчи награди на Петър Боев, Петър Божков и Никола Стоичков за безспорния им принос към историята, практиката и обучението по фотография.
С прожекция от 130 репродукции на фотографии илюстрира доклада си "История на фотографията - приключението на образа" доц. Иглена Русева. За относително кратко време, с академична вещина тя представи най-отличителните мигове от развитието на тази медиа. Философският аспект на присъствието й в днешния свят беше разглеждано от историка на българската фотография Петър Боев. С експозето, насочено към глобализацията на съвременните изразни средства, Боев осъществи естествен преход към фундаменталните проблеми, дискутирани на теоретичната конференция. Пропедевтическият доклад на Росен Димитров, относно връзката между аналоговата и цифровата фотография, предизвика оживени коментари. Демонстрирани бяха и последните постижения на дигиталната техника.
Голям интерес предизвика изложбата на Фотографска академия, съпътстваща тържествата. Особено място беше отредено на носителите на статуетката. Петър Боев предостави множество свои статии, книги и други исторически материали. Петър Божков подреди тридесетина световноизвестни творби от своето полувековно блестящо представяне пред наши и чуждестранни фотографски форуми. Награден за дългогодишната си педагогическа дейност, Никола Стоичков показа част от изложбата си "Времето, в което живях". Още 43-ма автори - елитът на съвременната ни фотография - се представиха с по 2-3 творби. Изложбата "Фотография 2000" беше експонирана и в Двореца на културата в град Перник, където предизвика местните фотографи да покажат и свои постижения. След това гостува на град Плевен, а от 13.04.т.г. е в Русе.
Фотографска академия има удоволствието да покани всички желаещи да участват в изложбата Фотосалон 2000 от 16 до 28.05.2000г. в НДК на V салон на изкуствата. Всеки автор може да представи до 4 фотографии, паспартирани или на живо за рамки 30х40см. Допускат се по-големи формати, оформени в собствени рамки. Творбите трябва да са създадени в периода 1999-2000г. Краен срок за предаване - 28.04.2000г. Адрес: Координационен център на Фотографска академия, бул."Витоша" 45, София 1000. За справки: тел. (+02) 988 57 27 от 13 до 18ч.
Участието в изложбата е кандидатстване за номиниране за годишните награди на Фотографска академия.


Силвия Иванова