Новата книга на Ралф Дарендорф След 1989, която Дружество "Гражданин" има честта и удоволствието да представи на очакващия все нови и нови текстове български читател, ни показва как големият социален мислител продължава през всичките тези години да се връща отново и отново към сюжетите от нежните революции - защото те, както всички революции, "повдигат фундаментални въпроси, свързани с обществения договор". За него това е една уникална за изследователската му позиция възможност да проблематизира и своите икономически и политически възгледи от по-старите научни монографии, да подложи на изпитание централните си теоретически тези. Към наблюдаваното почти веднага след новите революции повсеместно "срутване на центъра" Дарендорф добавя "икономическото море от сълзи" и разгръща сложната проблематика от разнотипните аномии в посткомунистическите общества. Дарендорф непрестанно настоява на уникалността на всяка ситуация от пътя на всяка от бившите "социалистически държави" след отварянето на техните светове". При тези анализи в полезрението му са непрестанно големите примери на скъпите му Германия и Англия (и особено на втората му родина, където качеството на свободата е просто друго, несравнимо). Не само научната честност, но и мисията му на един от водещите либерали в света, на един от социалните мислители, предлагащи дневния ред на големите световни дебати, го задължават да продължава да отправя своите предупреждения, да бъде безпощаден критик и пределно критически настроен анализатор, но и винаги да оставя открити полета за надеждата.

Из послеслова на Михаил Неделчев към книгата на Ралф Дарендорф "След 1989", издадена от дружество "Гражданин".