На "Славейков"
Богомил Райнов
Ченге-втора употреба
роман
Издава Продуцентска къща 2 1/2
София, 2000
Цена 7 лева

Камелия Николова
Експресионистичният театър и езикът на тялото
УИ Св. Климент Охридски
Цена 4 лева

Инна Пелева
Места от конспекта
Издава Литературен вестник
София, 2000

Минало
Тримесечно списание за история
Брой 1/2000

Дзеами Мотокийо
Фушикаден
Напътствия за цветето в НО
От старояпонски Бойка Елитова Цигова
УИ Св. Климент Охридски
София, 2000
Цена 6,50 лева

Луций Аней Сенека
Нравствени писма до Луцилий
От латински Анна Шелудко
Издателство Рива
София, 2000
Цена 10,50 лева

Ървин Уелш
Кошмарът Марабу
роман
От английски Веселин Иванчев
ИК Кротал
София, 2000
Цена 6 лева

Сирил Колар
Обречена любов
От френски Милен Колев
Издателство Апогей
Бургас, 2000
Цена 5 лева

Съмърсет Моъм
Каталина
От английски Милена Лилова
ИК Прозорец
София, 2000
Цена 5 лева