Семинар на тема "Аудиовизията: образование за новото хилядолетие" се проведе на 10 и 11 април т.г. в Порто, Португалия. Перфектно организиран от Португалския институт за кино, аудиовизия и мултимедии в рамките на португалското председателство на Европейския съюз, той събра професионалисти от 22 страни и представители на Европейската комисия. Целта беше да се направи анализ и да се предизвика дебат във връзка с обучението в областта на киното, аудиовизията и мултимедията в Европа, като принос в очертаването на стратегия за развитие на сътрудничеството и задълбочаване обмена между европейските институции за обучение.
Семинарът се проведе в момент, когато програмата Медиа II на ЕС изтича до края на т.г., а Медиа Плюс е още само проект, който чака одобрение от Европейската комисия. Като единствената програма на ЕС за подкрепа на аудио-визуалния сектор, Медиа има два основни раздела - Образование и Индустрия. Анализът на практическото състояние на нещата в сферата на образованието доведе до един извод - първо трябва да се обучат преподаватели по нови технологии в аудиовизията, тъй като е ясно, че такива на практика няма. Работещите с нови технологии обикновено (и у нас, и в другите страни) нямат нужния ценз за преподаватели, а преподавателите по кино и аудиовизия рядко са запознати на нужното ниво с развитието на новите технологии. Според европейците аудио-визуалната дейност все повече ще се технологизира, облекчавайки се от технологични процеси, свързани например с обработката на класическата целулоидна лента, противопоставена на снимането с дигитални камери. Тук мненията се разделят - по-консервативните предпочитат доброто старо кино, с неговата "несъвършена", но автентична визия, а други смятат, че бъдещето е в техническото съвършенство. Някои от ораторите бяха неочаквано откровени - например чух признание, че развитието на европейската аудио-визуална индустрия се базира на страха от американизирането й, а не е вътрешно обусловена необходимост. Според Стивън Клиъри от Великобритания, шеф на програмата за сценаристи "Ариста" в рамките на Медиа II, Холивуд се стреми да уеднакви публиката навсякъде по света, но пък в Европа е невъзможно да се издържаш само от авторство на сценарии - писането за европейците е част от дълъг процес, а не отделен занаят. Подчертано беше, че програмата Медиа е инструмент за подкрепа на вече осигурени до някаква степен от държавата проекти, а не основно средство за тяхното финансиране. И както подчерта Валтер Леруж от Белгия, във всяка държава трябва хората от киното и телевизията да убедят финансовото министерство да отдели повече средства, защото значението на аудио-визуалния сектор все повече ще нараства не само като изкуство, но и като индустрия.
Като основен инструмент за подкрепа на аудиовизията в Европа, програмата Медиа беше в центъра на обсъжданията. В Медиа Плюс има няколко нови момента спрямо Медиа II: увеличен е бюджетът на програмата, създава се възможност за подкрепа на проекти, траещи няколко години, слага се акцент върху програмите за обучение в нови технологии. Най-малко 10 на сто от бюджета на Медиа се отделят за нови проекти, насърчават се стажовете в производството. Процедурата по утвърждаване на програмата Медиа Плюс предполага тя да бъде приета най-късно през ноември т.г. от Европейския парламент и да започне да действа от 1 януари 2001 г.

Ирина Канушева