Културен коктейл

Факти, факти, факти


За Поетика на киното, Ивайло Знеполски
Георги Божилов в Арт 36, Ирина Дакова
Дана Хронкова на 70, Ивана Сръбкова
Стравински в операта, Боянка Арнаудова
Финален "пас" в Софийската опера, Екатерина Дочева
Списание Post scriptum, Марин Бодаков
Стийв Вай и Ерик Сардинас в НДК, Цветиславия Бахариева
Театрални празници в Благоевград
Ислямът на Балканите, Ирина Илиева
Номинации за Млада българска драматургия
Семинар за аудиовизията, Ирина Канушева
За трети път Малък сезон