Третият национален конкурс "Млада българска драматургия", организиран от Фондация "Концепция за театър", ще обяви на 27 април тазгодишните си награди. Засега са известни дванайсетте номинирани пиеси: "Плаващи пясъци" на Ана Топалджикова, "Среднощен град" на Андрей Филипов, "Ключ от вратата на С." на Даниела Славенова, "Зелено" на Димитър Атанасов, "Родена от Афродита" на Елена Пап, "Жена в стаята" на Екатерина Войнова, "Немският посланик" на Иван Кулеков, "Ключ за седмото небе" на Иглика Пеева, "Легло от пух" на Красимира Атанасова, "Всичко се сбъдва" на Рада Александрова, "Стопър" на Теодора Димова и "Нощта на агнето" на Христина Христова.

К