Малък сезон на младите театрални режисьори, организиран от Театрална работилница "Сфумато", ще се проведе за трети път "все още в сградата на "Цар Освободител" 14" от 29 май до 1 юни т. г. От сутрин до вечер на сцената на "Сфумато" на фестивален принцип ще бъдат представени режисьорските опити на млади театрали. В рамките на "Малък сезон" ще работи "Театрален кабинет" от специалисти-театроведи, драматурзи, критици, директори на театри. В срещи с творците ще се обсъждат техните идеи, виждания и проекти за бъдеща театрална работа.
Условия за участие:
- авторите на режисьорските проекти да бъдат на възраст до 29 години;
- могат да бъдат показани завършени спектакли, както и откъси, етюди, фрагменти от проекти в процес на реализация, открити репетиции;
- описания на проектите (режисьорски експликации, драматургични материали, сценографски скици, снимки, видео- и аудиоматериали) трябва да бъдат представени в театъра най-късно до 11 май 2000 г.
Телефон за справки: 988 16 50.