Димо Димов свири Бетховен. След 10 години в зала "България". Приятелските ми отношения с пианиста ме спират да напълня следващите редове само със суперлативи. А те са единствено адекватни на неговото изпълнение на Бетховеновия четвърти клавирен концерт. Липсата на музикална критика в концертната зала и това, че няма медиен отклик на това събитие, не може да омаловажи респекта и възторга на филхармониците и публиката от Димо Димов. А изпълнението стана събитие не само заради личностните и професионални качества на пианиста, но и заради предложената от него интерпретация, подчинена на верността към драматургията и звука на толкова трудния Бетховен.
Големият диригент Георги Димитров не акомпанира, а партнира на солиста. И се получи тандем, за който всеки творец мечтае. Двама големи музиканти! Има ги и тук!

Гина Табакова