Изборът на "Култура"


Стоян Камбарев
Огледала


Съставители
Майя Праматарова и Никола Вандов
Художник на корицата Кольо Карамфилов

Издава Фондация Et cetera
София, 2000
Цена 7 лева