В музейния център "БЕРГ-ЛИН" на гр. Крефелд (Северен Рейн-Вестфалия) - Германия, на 19 март бе открита археологическа изложба на русенския исторически музей. Тя е посветена на 40-годишнината от началото на българо-германските археологически разкопки на късноримския кастел "Ятрус" (III-IV век от н.е.) при с. Кривина, Русенско.
През 1958 г. се поставя началото на планомерното съвместно проучване на кастела от български археолози и археолози от Германската академия на науките (ГДР). Те са прекратени през 1985 г., но на обекта продължават да работят само археолози от Историческия музей в Русе и Археологическия институт и музей на БАН - София. Поради липса на средства през 1990 г. разкопките са прекратени.
Три години след обединението на Германия е подписан тристранен договор между Историческия музей - Русе, АИМ при БАН, София, и Римо-германската комисия на Немския археологически институт - Франкфурт на Майн, за продължаване на съвместните българо-германски проучвания на територията на кастела. Те се финансират изцяло със средства на Немския археологически институт и продължават и през тази година. В резултат на договореностите между намската страна и музея в Русе русенските специалисти подбраха и подготвиха откритите за 40 години материали от кастела и ги изнесоха за предстоящата тематична изложба в Германия. Общо 727 са изложените експонати от "Ятрус" в залите на музейния център в Крефелд. Изложбата предизвиква оправдан интерес, защото на територията на Германия римските кастели по границата са от един по-ранен период - I-III век от н.е. В момента в Крефелд има две гостуващи археологически изложби, които показват провинциалната римска култура - на музея в Бон и на музея в Русе. Независимо че двата града отстоят на около 2500 км, двете експозиции взаимно се допълват и зрителят сам може да види в развитие върховите постижения и постепенния упадък на римската провинциална култура. След Крефелд изложбата на русенци "Ятрус - с. Кривина (Русенско). Късноримски кастел на долнодунавския лимес" ще гостува в музеите на Вюрцбург, Пасау и Франкфурт на Майн.

Румян Ганчев