Когато след 1989 година интересът към творчеството на Виктор Франкъл (1905 - 1997) в Източна Европа нараснал изведнъж, той с чувство за трагична ирония отбелязал, че "чувството за безсмисленост" не се нуждае от никаква виза и е навлязло безпроблемно и там.
От 18 до 22 октомври м. г. към Австрийска библиотека във Велико Търново беше проведен интензивен семинар (с около 90 участници) по екзистенциален анализ и логотерапия, посветен на творчеството и практиката на виенския екзистенциален аналитик и невролог Виктор Франкъл. Лектори на семинара бяха Мариане Грубер*, ръководител на австрийското общество за литература във Виена, ученичка на Франкъл и негова последователка, и д-р Александър Ангелов от фондация "Изход" и ръководител на Българското сдружение за психодрама и групова терапия.
Интересът може да се обясни, от една страна, с факта, че екзистенциално-аналитичния метод на Виктор Франкъл със социалния си ангажимент е особено актуален в днешната ситуация в България, от друга страна обаче, и поради факта, че екзистенциалният анализ предлага и за литературоведите едно разширение на аналитичните методи. Оказа се, че социалният подход не е въпрос на методика и методология, а начин на мислене.
Госпожа Грубер насочи слушателите към биографичните корени на теорията на Франкъл и неговата философия и понятийност, за да навлезе след това в полето на литературния анализ и да предложи за първи път екзистенциален анализ с методологията на Виктор Франкъл. Д-р Ангелов разкри възможностите на психодрамата и на логотерапията в условията на групова терапия в обстановка, в която терапията не гледа на участниците като на пациенти, а като на клиенти и се осъществява във взаимен контакт и обмен.
В дискусиите на семинара стана ясно, че подходът на Франкъл е особено подходящ при решаване на духовни проблеми и в търсенето на духовна опора в кризисни ситуации.
Семинарът беше проведен с любезното съдействие на Посолството и Външно министерство на Република Австрия.

Доц. д-р Пенка Ангелова
организатор на семинара
и ръководител
на Австрийска библиотека


* Писателка, известна вече на българската публика с превода на книгата си "Протоколи на страха", издателство ПИК, и с отделни разкази в пресата.