На 25 април във фоайето на Нов драматичен театър "Сълза и смях" се състоя премиерата на току-що излязлата от печат книга "Стоян Камбарев. Огледала". 350-страничният том има две части. Първата (160 страници, съставител Майя Праматарова) е наречена "Стоян Камбарев за себе си, за театъра" и съдържа статии, интервюта, разговори и отговори на анкети на ранонапусналия ни театрален режисьор. Втората част (120 страници, съставител Никола Вандов) е наречена "Другите за Стоян Камбарев и неговия театър" и съдържа рецензии за негови спектакли, статии за режисьора и справката "Спектакли и публикации на/за Стоян Камбарев". Над 60 страници са със снимки от спектаклите на режисьора, със сценографски и костюмографски скици, факсимилета и др. Предговорът към книгата е написан от Елена Цикова. Авторите на включените в книгата текстове са над 50 театроведи, артисти, режисьори, журналисти.
Това не е монография за режисьора. Тя, както пишат съставителите, е "усилие да подтикнем въображението на читателя от съхранените парчета изповядан или отразен свят да реконструира творческия портрет на режисьора."
Усилието е повече от успешно. Надяваме се, че ще е и заразително - подобни книги заслужават и други наши театрални режисьори.

К