Битиви - звучно, нали?

Всъщност, трябва да сме доволни.
Дочакахме.
Онази телевизия, която ще конкурира Бенете - и като се дебнат и надхващат двете, ние ще гледаме най-накрая Мечтаната телевизия.
Мина първата пресконференция. Обещаха ни да тръгнат на 1 юни с малко (два часа), на 1 юли с повече (шест часа), а от октомври с всичко (осемнайсет часа, новини, публицистика и т.н.). Представиха ни първите пет лица от ръководството на медиата. Увериха ни, че ще бъдат интересни, забавни и с обективни новини. Като една истинска телевизия.
Дано.
Първият въпрос на пресконференцията беше "Как се произнася името на телевизията". Би-ти-ви, беше отговорът. Естественото английско произнасяне на съкращението bTV. Оставям настрана дали това е съкращение и ако да, какво означава то - Балканска или Българска TV? Или е просто Телевизия "малко би". По-важно е да си представим какво ще се случи с българския език, с българската култура при ежедневното произнасяне на БиТиВи. Може би нищо - в езика ни са се намърдали достатъчно англочуждици, за да се опасяваме за него, мокър от вода не се бои. Това е приобщаването към великата световна кулура.
Но пък какво ни пречи да се попитаме?

Христо Буцев