Културен коктейл

На "Славейков"

Битиви - звучно, нали?, Христо Буцев
За Епохата на султан Мехмед II Завоевателя, Ирина Илиева
Петият Салон на изкуствата, Елена Драгостинова
Нова българска драма - Шумен 2000
Великденски концерт-послание, Лъчезар Каранлъков
Меко казано, Кремена Димитрова
Дон Жуан в кръчмата, Кристине Клаусен
Фестивалът в Кан
Театрална база данни в Прага, Валентин Траянов
Изложба Климт и жените във Виена
Конкурс по проекта Нова публичност