Изборът на "Култура"


Халил Иналджък
Епохата на султан Мехмед II Завоевателя
(Изследвания и материали)

Превод от турски език
Евгений Радушев, Мария Калицин

Издателство Amicitia
София, 2000
Цена 7 лева