Нова българска драма - Шумен'2000

Ежегодните Друмеви театрални празници "Нова българска драма - Шумен'2000" ще се проведат от 11 до 16 май. Те се организират от Министерството на културата, Националния център за театър, Община Шумен, Съюза на артистите в България, Фондация "Идея за театър", Сдружение "Нова българска драма" и Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - Шумен. Първата част на празниците включва преглед на спектакли по драматургични произведения на български автори, създадени след последното издание, и има състезателен характер. Втората част е от авторски прочити на непубликувани и непоставяни български пиеси. Афишът на празниците по реда на представянето е следният:

11 май
Една добра жена в една лоша зима от Пламен Дойнов, режисьор Димитър Стоянов Нов, копродукция на Сдружение "Антракт" и ДКТ - Шумен;
Вчерашни целувки от Юрий Дачев, режисьор Юрий Дачев, ДКТ - Шумен.

12 май
Да поиграем на челик от Яна Добрева, режисьор Илия Добрев, Държавен пътуващ театър;
Старчето и стрелата от Никола Русев, режисьор Владлен Александров, ДКТ - Пазарджик.

13 май
Игрила от Теодора Димова, режисьор Елена Панайотова, НДТ "Сълза и смях";
Змей - авторски спектакъл на Росица Обрешкова, РДТ - Смолян;
Криворазбраната цивилизация от Добри Войников, режисьор Димо Димов, ДТ - Габрово.

14 май
Пакетче семки от Емил Бонев, режисьор Емил Бонев, ДТ - Пловдив;
Полковникът-птица от Христо Бойчев, режисьор Пламен Панев, ДКТ - Плевен.

15 май
Забравените от небето по Екатерина Томова, режисьор Юлия Огнянова, копродукция на Сдружение "Летен театрален университет" и ТР "Сфумато";
Зидарите и попа - авторски спектакъл на Пламен Марков, ДТ - Сливен.

16 май
Боб от Елин Рахнев, режисьор Георги Михалков, копродукция на Сдружение "Летен театрален университет" и Централен студентски дом - София;
Черното руно - авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев, ТР "Сфумато".

На театралните празници ще бъдат присъдени награда за драматургия, награда за режисура, две награди за актьорско майсторство (за мъжка и за женска роля).

К