http://www.scenis.org
(Театрална база данни)


В пражкия театър "Арха" беше представен амбициозен театрален интернет-проект. Театралният институт на Чехия има намерение да събира и предоставя данни за театралите от страните в Централна и Източна Европа и нововъзникналите независими държави. Уеб страниците на проекта ще предоставят информация за различните жанрове на сценичното изкуство. Характерът на страниците е разнороден. В тях можете да намерите театрални трупи, библиотеки, музеи, вестници и списания, информационни центрове, школи и т.н.
Участието си на страницата на проекта може да заяви всеки, който се обърне към www.scenis.org. След около седмица заявката е прегледана от поддържащите страницата и записалият се получава потвърждение за приетите данни. Така създателите на проекта очакват да се изгради база данни със сведения и контакти с важни информации за институции, дружества и отделни театрални професионалисти. В момента страниците са написани на английски език. Желанието на организаторите е в скоро време те да бъдат достъпни и за владеещите руски език. Прага


Валентин Траянов