Дружество "Гражданин" връчи годишните си награди за 1999 г. на традиционния си празник на 11 май в Централния военен клуб С наградата за политика и обществени науки бе удостоен писателят Атанас Славов за достойно гражданско поведение през последните десетилетия на комунистическия тоталитаризъм, за поредицата от книги, защитаващи достойнствата на българския интелигент в този труден период, за цялостното си публицистично творчество преди и след 1989 г.
Наградата за изкуство и култура бе присъдена на проф. Димо Димов за изключителния му принос към българското изпълнителско музикално изкуство, за дългогодишната му дейност като вдъхновител и ръководител на празниците на изкуствата "Аполония", за способността му да създава творческа атмосфера на сътрудничество с неправителствени организации и артистични сдружения.

К