Спомен за дядо ми

Тъй като ми е излязло име на феминистка, вследствие на което неизбежно ще бъда заподозряна в опит да подменя патриархално-литературната реалност с антипатриархална утопия, започвам изписването на своя спомен под клетва: всичко по-долу казано, дума до дума, е литературно-исторически факт.
В най ранния спомен - хола на баба ми. В средата голяма дъбова маса, отгоре й стара книга, около нея разхвърляни снимки, пожълтели върху твърдите си картончета. Пред масата баба ми, до нея съм аз. Трептя от страхопочитание, защото баба ми е дама, наоколо всичко е красиво-уютно и също трепти. Ръката й измъква една снимка, най-старата - на нея достолепна жена в странни градски дрехи:"Ето, Емче, това е моята баба, значи твоята пра-пра-баба от Сопот. Нея е описал дядо Вазов в тази книга като кака Гинка, когато е била млада. Всички знаят това. Можеш да се гордееш, тя е прототипът." Така научих, че пра-пра-бабата е Прототип. После баба ми отваря книгата, където с листчета са отбелязани най-важните страници, и започва да чете. Знам ги наизуст в безкрайната повторимост на все същата сцена, но замряло слушам гласа, който весело бъбне и в един миг избухва в звънък смях, защото "чуваш ли как пуха с чехъла мъжа си..." И понеже моите дядовци бяха твърде много, съвсем невидими, неудостоверени дори в книга, и поради това силно омаловажени в съзнанието ми, когато на седем години се научих да чета, изгаряща от нетърпение казах на майка си:"Дай ми онази книга от дядо ми, където описва баба ми, защото е Прототип."
Така в символния ред, зададен от Дядото, намерих Бабата, която завинаги остана Прототип, и символният ред направи завой, вля се в нея и после оттам се изля, понеже Бабата се оказа единствено реална, освидетелствана със снимка.
Тъй че, ако някой каже, че дядо Вазов е Патриарх на българския феминизъм, повярвайте му - ще свидетелствам. Иначе дядовците и тъй са ми достатъчно много - един в повече или по-малко - все ми е едно.


Емилия Дворянова150 думи за Вазов

До 27 юни 2000 година, когато ще празнуваме 150 години от рождението на Иван Вазов, "Култура" ще публикува по 150 думи на българи, които имат отношение към Патриарха на българската литература.