Мебели 2000 е първият от поредицата специализирани справочници за архитектура, строителство и обзавеждане. Съдържа информация за контакти с 600 фирми за производство на мебели, 100 от тях имат фирмен профил с най-важни данни, 60 са представени подробно със снимков материал. Състои се от шест раздела, като наред с фирмените профили и представяне има тематичен указател на български и английски, азбучник, както и приложения за учебни заведения, браншови организации и основни изложения. Всеки раздел започва със статия по основната тема...
Ползата от справочника би могла да бъде голяма за фирми, за хотелски вериги, а и за всеки от нас, решил да превърне живота си в нещо по-приятно като обстановка. Случаят с люлеещия се стол, описан от Яна Янкова в увода, е сроден на много други, свързани със злополучен избор на некачествени стоки. Справочникът е първата стъпка към самостоятелното проучване на пазара и е своеобразна гаранция, че няма да бъдем излъгани в изобилието на пазара днес.

Д.П.