На 17 май т.г. в галерия "Александър" се откри изложба "Портрети на Начо Кръстев". Една от най-колоритните и най-важните за културата на Пловдив фигури е рисувана през годините от почти всички големи пловдивски художници и доста големи непловдивски. На изложбата бяха показани портрети от Златю Бояджиев, Давид Перец, Иван Кирков, Георги Божилов, Димитър Киров, Светлин Русев, Николай Кучков, Коста Форев, Дора Бонева... Факт, който може да се чете като любопитство към типажа, но защо не и като пиетет към характера. Без да подценява първото, "Култура" предпочита второто четене - то е по-вярното.

К


Светлин Русев

Георги Божилов

Иван Кирков

Златю Бояджиев