Награда за есеистика на името на Цветан Стоянов учредява Националният дворец на културата. Тя ще се връчи на 23 май 2001 г. в програмата "Салон на изкуствата". Темата на конкурса е На/за какво служи интелектуалецът. Конкурсът е анонимен и в него могат да участват автори до 33-годишна възраст. Журито е в състав: Светлозар Игов - председател, Антоанета Войникова, Антон Дончев, Вера Мутафчиева, Ивайло Дичев, Йордан Радичков, Марин Бодаков, Петър Първанов, Цочо Бояджиев.
Определени са следните награди: I награда - 2000 лева, II награда - 1000 лева и III награда - 500 лева. Десетте класирани от журито работи, включително наградените, ще бъдат издадени в отделна книга.
Текстовете в три екземпляра и в обем до 20 стандартни машинописни страници и отделен запечатан плик с имената, рождената дата и адреса на автора, трябва да бъдат представени до 28 февруари 2001 г. на адрес: София 1414, пл. "България" 1, НДК, Административна сграда, ет. 17, офис 1 - Румяна Райчева. Телефони за справки: 9166 2956, 51 07 71; факс 65 00 13; e-mail: drumev@ndk.bg