Награди на Нова българска драма - Шумен'2000

От 11 до 16 май се състоя деветото издание на Друмевите театрални празници "Нова българска драма - Шумен'2000".
Журито за спектакли по драматургични произведения на български автори в състав Богдана Костуркова, Борислав Петранов, Любомир Бъчваров, Рада Баларева и Светлана Байчинска присъди следните награди:
За женска роля - на Мария Каварджикова за Тя в "Боб" от Елин Рахнев (режисьор Георги Михалков, копродукция на Сдружение "Летен театрален университет" и Централен студентски дом - София).
За мъжка роля - на Валентин Танев за Той в "Боб".
За цялостен спектакъл - на Черното руно - авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев (Театрална работилница "Сфумато").
Бяха присъдени и две поощрения: на Росица Обрешкова за авторския й спектакъл "Змей" (Родопски драматичен театър - Смолян) и на Мария Петрова-Енева за ролята й в "Една добра жена в една лоша зима" от Пламен Дойнов (режисьор Димитър Стоянов Нов, копродукция на Сдружение "Антракт" и Драматично-куклен театър - Шумен).
От представените на фестивала нови (непубликувани и непоставяни) български пиеси, жури в състав гл. ас. Бисерка Стоименова, Богдана Костуркова, Борислав Петранов, Любомир Бъчваров, доц. Магдалена Костадинова, Рада Баларева, доц. Румяна Йовева и Светлана Байчинска отличи следните пиеси:
Първа награда - Стопър на Теодора Димова;
Втора награда - Къщата на Иван на Пламен Дойнов и Прозорецът на Йонеско на Елин Рахнев.

К