Учителю,
От тебе знаем Григор Пърличев и неговия проглас: "Съвършенство или смърт".
Днес поемаш своя път в смъртта.
Най-дългия път.
За съвършенството на твойта свобода,
За съвършенството на твоята обич,
За щедростта,
Поклон
На добър час във вечността!


Златко ГулековОтиде си и професор

Сашо Стоянов

Само преди месец неговите ученици го зарадваха с бенефисна вечер, която се проведе в Нов драматичен театър "Сълза и смях". Професорът беше щастлив. Наобиколен от театрали, които му дължат всичко и на които им е драго да му го признават, той стоеше на сцената прав пред уважението, което му изказваха. Такъв ще го запомня...
Режисьорът, театралът, педагогът, изследователят Сашо Стоянов беше ерудит, широко скроен човек, толерантен, открит към хората, любопитен към новото, предан на театъра. Въпреки възрастта си не загуби неспокойствието си и с него заразяваше околните.
Мир на праха ти, Професоре!


Н. В.