Музикална Култура

"Глобализация на културата. Музика и мултимедия." Това беше многосъставната тема на втората международна конференция в рамките на фестивала "Мартенски музикални дни". Тя бе осъществена със съдействието на "Отворено общество" и "Отворено общество" - Русе.
В този брой поместваме част от докладите и разговори с участници във фестивала.

Метафоризирането на света,
Мария Костакева

Мултимедия и класически въпроси,
Йоханес Гьобел


Изгубеното единство,
Владимир Джамбазов
Глобализация и екзотика,
Клер Леви

Ревизиране на терминологията,
Кокан Димушевски