На "Славейков"
Стефан Цанев
Мравки и богове
Хроника на ХХ век
роман
ИК Жанет-45
София, 2000
Цена 13 лева/10 лева (мека корица)

Рада Москова
Фигури от думи
Издателско ателие Аб
София, 2000

Димитър Недков
Третото хилядолетие на масонството
Издателство ЕА
Плевен, 2000

Александър Маринов
Лудост и рисуване
Издателство ЕА
Бяла, 2000

Иван Тренев
Мрежата
роман
Издателство Световна библиотека
София, 2000
Цена 5 лева

Българска народна медицина енциклопедия
Съставителство и обща редакция Минчо Георгиев
ИК Петър Берон
София, 1999

Джон Гришам
Братята
От английски Зорница Димова
Издателство Обсидиан
София, 2000
Цена 7,50 лева