Художествената академия в Ирида

Василена Генковска, Съзерцаваща фигура

По случай 24 май започна поредица от изложби на студенти от Художествената академия. Част от този проект е "Отворени ателиета" в галерия "Ирида". Представени са работи на осем студенти от специалностите Керамика и Текстил. Една от основните идеи е да се представи изложбата като част от учебния процес. С помощта на кураторите доц. Ани Бояджиева и доц. Божидар Бончев са подбрани разнообразни творби. В основата си всички работи са концептуални и са обърнати към съвременните начини на художествено изразяване.
От специалност Керамика са представени Надежда Цанкова, Василена Генковска, Емил Ставров и Татяна Райчева.
Работата "Конускули и вълни" на Надежда Цанкова въплъщава природната материя, изградена от атоми и енергийни вълни. Две пластики от керамични топки върху плоскости с неправилна форма изразяват идеята на авторката.
"Съзерцаващи фигури" на Василена Ганковска се състои от три керамични форми, изпълнени в нюанси на охрата. Идеята е да се представи днешният човек, който все повече се затваря в свой собствен свят. Така условните човешки фигури съзерцават небето, вглъбени и потънали в собствените си съновидения.
"Реколта 2000" на Емил Ставров показва множество керамични пашкули с формата на част от царевичен кочан, поместени в клетка от телена мрежа. Съжителство на два материала има и в работата на Татяна Рачева. Обектите I, II и III наподобяват керамични вериги на корабна котва, навързани помежду си с големи метални болтове.
Студентите от специалност Текстил показват произведения в различни материали. Мина Дечева представя картини в смесена техника и ярки, наситени цветове. Натюрмортите I, II и III демонстрират пътя, по който фигуративната живопис постепенно стига до пълна абстракция. Впечатляващо е и текстилното пано "Контрасти" на Меглена Колева, изпълнено с абстрактни форми в черно и бяло. Серията картини "Светът е за двама" на Малина Гечкова развива темата за съжителството. Образите са замечтани, изпълнени с чисти, наситени цветове, от тях се излъчва усещане за очакване. Авторката отбелязва, че "независимо по какъв начин, хората задължително се събират".
Владимир Попов използва в текстилните си работи природни материали - изсъхнали клонки, бодливи тръни и др. Едното произведение овладява пространството чрез множество сплетени трънни венци. В другите естествените материали създават характерната фактура на тъкан.
Изложбата "Отворени ателиета" е възможност да се докоснем до част от творческия процес на студенти от Художествената академия, експериментиращи с нови изразни средства и ориентирани изцяло към съвременните форми на поведение в изобразителното изкуство.

Мария Славчева