Да създадем Борса на елити

Един от проблемите на прехода в България се оказа деформираният начин, по който се формираха днешните елити (най-вече политически, но също така делови, интелектуални и "светски"). В повечето случаи те са продължение на стари идентификации или огледално тяхно отражение (което не ги прави по-различни).
При политическите елити вътрешнопартийната проблематика е рамката, в която се решава националната проблематика, а не обратното. Липсва артикулирана картина на индивидуалните мотивации, не е ясно кой кой е, защо е, какви са основанията да бъде такъв или инакъв.
Деловите елити обикновено са продължение на партийнополитическите, поради което икономическото съревнование и конкуренция от самото начало се деформира с неикономически елементи.
Сред интелектуалните елити остатъците на старата "творческа интелигенция" също не се подменят от конкурентни в световен мащаб индивиди; те просто се маргинализират (или пауперизират).
При т.нар. светски елити нещата са съвсем плачевни - те са все повече доминирани от самоназовали се клонинги на ватмана Минчев, който може да се приеме като събирателен образ.
Всичките характерни елементи на днешните елити имат една обща особеност: претенциите в повечето случаи драстично се разминават с реалните основания. Не случайно въпросът "На какво отгоре?" е сред най-рядко задаваните в България. Първо, той е риторичен по отношение на преобладаващата част на политическия, деловия и "светския" елит. Второ, вече почти не остана кой да го зададе. Непресекващата емиграция (особено изнасянето на млад интелект) през последните години стопи фона, на който интелектуалната и духовна нищета може да се открои в пълния си блясък. В резултат елитите все повече се провинциализират, стават все по-неспособни да изпълнят основното си предназначение - да формират визия за страната и нацията, да дефинират елементите на общото, което не е предмет на партиен дебат.
Изминалото десетилетие показа колко възлова е ролята на елита в процеса на общественото развитие, колко скъпо струва неговата непросветеност, липса на култура, на чувство за отговорност и мисия. Без нов елит страната очевидно ще продължи да деградира както в икономически, така и в духовен план.
Българското общество обаче вече влезе в омагьосания кръг: за оформянето на нови елити са необходими определени механизми на селекция и определена среда; наличието на механизми на селекция и на подобна среда зависи от господстващия обществен ред и господстващите нрави; господстващият обществен ред и господстващите нрави зависят от елитите - такива, каквито са.
Реалната потребност от нови елити е огромна - най-малкото, защото от един момент нататък някой трябва и да върши работа.
Един от малкото начини, по които може да се разкъса този порочен кръг, е да се приложи в модифициран вид механизмът, създал "ватмана Минчев".
Време е малкото останали парчета от истински български елит да се самоназоват, да дефинират претенциите си да бъдат не просто "елит", а "елитът". Открито да артикулират какви са, какъв потенциал притежават, какво могат да предложат на страната, при какви условия и какво трябва да се случи, че да престанат да се чувстват емигранти в собствената си страна.
Вестник "Култура" предоставя своите страници за подобно самоназоваване. Идеята е да направим своеобразна "Борса на елита". С това си начинание преследваме две цели. Първо, надяваме се, че по този начин ще улесним бъдещите министър-председатели при формирането на техните кабинети, както и чуждестранните партньори, ако се появят такива. Второ, предлагайки алтернатива, ще направим по-трудно "живеенето в стария режим".
Разходите по регистрирането в борсата поема вестникът (наш пореден принос към младата българска демокрация). Заявките за регистрация могат да са в свободен текст с примерна структура: "Аз съм еди-кой си. Притежавам еди-какви си дарби. Претендирам, че мога най-добре да се справя с еди-коя си роля. Основанията ми да смятам така са еди-какви си. Съгласен сам да помогна на Отечеството срещу еди-какво си".
Предвид популярността на Интернет-версията на вестника, би било прекрасно нашите читатели в чужбина да дефинират условията, при които биха се ангажирали активно с бъдещето на България.
С интерес очакваме вашето участие!

Култура