Новият български университет
тази година придаде ново звучене на празника 24 май. Университетското мото Ne varietatem timeamus (да не се боим от разнообразието) на този ден беше аргументирано със съчетаването на няколко вида изкуства на малкото пространство пред и в галерия "Прима". Музиката присъстваше в различни варианти. На места като фон, другаде бе на преден план със солови изпълнения, ту потъваше, ту изплуваше в народен танц. Акцентите бяха Весела Маринова, нейните студенти и фолклорният състав "Тропанка". Съвременна музика звучеше при представянето на моделите на програма "Моден дизайн". Театралите избраха мълчаливо и пасивно присъствие, демонстрирайки артистичните си способности чрез нехарактерно поведение в публиката.
Облечените официално в гамата на черното студенти на проф. Иван Маразов осъществиха посредничеството между различните изкуства. На този ден тяхната специалност "Изкуствознание" навърши пет години от създаването си в младия университет.
Разнообразието се прояви и в произведенията на участниците в експозицията. В галерийното пространство се преплетоха различни програми, различни по жанр и техника произведения на студенти от различни нива на обучението си и на техни преподаватели.
Първия етаж разделиха студентите и преподавателката им по рисуване в програма "Анимация" Анна Янева, която е и организатор на събитието. В художествените търсения доминира стремежът към овладяване на формата и извеждането на характерното и специфичното.
Тесни стълби отвеждаха към специалностите "Изкуствознание" и "Пластични изкуства". Последните са изкушени от експериментирането с колорита и обемите. Техните пластики и живописни творби "плуват" предимно в морски теми. При изкуствоведите се преплитат разнообразни сюжети, стилове, техники с интерес към различни епохи, култури, търсене на смисли и значения в изкуството. При тях многопластовите знания се обличат в художествена форма. Свои живописни творби представиха и преподавателите по живопис и стенопис Бранимир Цаков и Венелин Пенчев.
Излизането извън границите на традиционното честване може да се определи като само привидно. Защото многопластовите значения на изкуството ненатрапчиво се вписват в широкия смисъл на празника 24 май.

Мария Спиридонова