Във Френския културен институт е открита изложба "Мигове с Марсел Марсо" на фотографа Виктор Викторов. Посветил изкуството си на други изкуства, авторът неуморно снима артисти, музиканти, певци, театрални постановки...Петата си изложба фотографът е посветил на Марсел Марсо и пантомимата. Възможността без думи да се изразяват всякакви емоции в многобройните им нюанси вдъхновява фотографа. Жестът, детайлът, смайващата гъвкавост, мигновеното състояние, неуловимо преминаващо в друго - цялостната красота на "историята" и изключителното умение на пантомимичния артист очевидно са възприети като предизвикателство от Виктор Викторов. Защото с фотографията си се стреми именно да запамети жеста, детайла, смайващата гъвкавост, мигновеното състояние...

Д.П.