Изборът на "Култура"


Величко Тодоров
Знам ги аз тях!

Сърбия и сърбите в българската литература

Гражданско дружество Критика
София, 2000