На "Славейков"
Николай Аретов
Васил Попович
Живот и творчество
Издателство Кралица Маб
София, 2000
Цена 3,50 лева

Млада българска драматургия на 90-те
сборник
Съставител Ина Божидарова
Издава фондация Концепция за театър
София, 2000

Деян Енев
Ези-тура
къси разкази
Издателство Балкани
София, 1999
Цена 2 лева

Списание Театър
Брой 5 и 6/2000
Издава Театро
Цена 2 лева